ការបង្ហាញ ១–12 នៃ 24 លទ្ធផល

ការជួលអត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ខ្ពស់ក្នុងផ្ទះបានដឹកនាំជញ្ជាំងបង្ហាញ, សម្រាប់សកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍ប្រគុំតន្រ្តីឆាក, ពី P2.5 P2.6 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 ដល់ P5 P6 ភីកសែលពីក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់បង្ហាញឈានមុខគេនៅប្រទេសចិន

× WhatsApp