បង្ហាញ ១–12 នៃ 18 លទ្ធផល

ខុសពីអេក្រង់ LED ធម្មតា។, អេក្រង់ LED ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយវីដេអូដែលដឹកនាំដោយរបារ, ជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំប្រកបដោយតម្លាភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងខាងក្រៅ, ការបង្ហាញការរាំអន្តរកម្ម,ផ្ទាំងរូបភាពវីដេអូដឹកនាំឈរ..ល។

WhatsApp ពួកយើង