ការបង្ហាញ ១–12 នៃ 16 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED ថេរក្រៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់សន្សំសំចៃផ្លាកសញ្ញាផ្ទាំងទឹកមិនជ្រាបទឹក P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 6000nits ពីប្រទេសចិន, ផលិតផលបង្ហាញ LED ថេរក្រៅប្រទេសនាំមុខគេនៅប្រទេសចិន, ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹង.

× WhatsApp