Quan hệ đối tác

Liên minh & quan hệ đối tác với nhà máy sản xuất màn hình led Hitro

Chúng tôi tìm kiếm các đối tác tin rằng khả năng tiếp cận toàn cầu của chúng tôi, chuyên môn kỹ thuật và sản phẩm xuất sắc có thể giúp họ đưa tầm nhìn của mình đến với khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm sự đổi mới và đối tác để nuôi dưỡng nó, bất cứ nơi nào nó cư trú.

Hợp tác với chúng tôi

Sự theo đuổi đổi mới không ngừng của chúng tôi có cách tiếp cận toàn diện để khai thác sự đổi mới từ việc xác định mục tiêu thông qua phát triển và thương mại hóa. Mô hình của chúng tôi hỗ trợ các cách tiếp cận đa dạng và linh hoạt đối với quan hệ đối tác trong suốt chu kỳ khám phá và phát triển, bao gồm các liên minh bán hàng, đầu tư mạo hiểm và quan hệ đối tác phát triển kinh doanh cho tài sản và công nghệ.