Triết lý của chúng tôi

Của chúng tôi Triết học

[Tầm nhìn]
Nhà cung cấp giải pháp tích hợp màn hình LED toàn cầu
[Sứ mệnh]
Làm cho thế giới tuyệt vời hơn bằng Video
[Giá trị]
“Đấu tranh, nguyên tắc, khoan dung và đồng thuận”
Đấu tranh: lấy khách hàng làm trung tâm, tồn tại là điểm mấu chốt
Nguyên tắc: tạo ra giá trị hài lòng của khách hàng là tiêu chí duy nhất để đo lường hiệu quả hoạt động
Lòng khoan dung: xem xét nội tâm là cơ hội không giới hạn để đổi mới
Đoàn kết: chỉ thông qua “sự tôn trọng + hỗ trợ lẫn nhau” giao tiếp, chúng ta có thể tiến lên không