Tham quan nhà máy

Cơ sở nhà máy–một trong những cơ sở sản xuất tường màn hình led lớn nhất ở thành phố Thâm Quyến Trung Quốc!