1 харуулж байна–12 нь 17 үр дүн

Тогтмол цуврал стандарт LED дэлгэцийн бүтээгдэхүүний цувралд P2mm P2.5mm орно, P3 мм, П4мм, P5 мм байна, P6 мм, P7.62 мм, P10mm. Дотор дэлгэцийн зах зээл дээрх дотоод LED дэлгэц, Энэ нь 3840Hz-ийн өндөр шинэчлэлтийг дэмждэг

× Whatsapp