1 харуулж байна–12 нь 13 үр дүн

Гаднах түрээсийн LED дэлгэцийг гадаа тайзны хэрэглээнд ашиглаж болно. Энэ нь концертын тайзанд ашиглагддаг, хуримын үе шат, P2.5 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P5.95-ээс P8 ба P10 хүртэлх гэрлийн шатлалт гадаа видео шоу

× Whatsapp