Ангиллын архив: бизнесийн мэдээ

Том дэлгэц бүхий видео ханын дэлгэцийн шинэчлэлийг дотоод тайзны түрээслэх дэлгэцээс жижиг пикселийн өндөр нарийвчлалтайгаар харуулсан дэлгэцийн ханануудыг шинэчилсэн болно. Тааруулж бай!

× Whatsapp