1 харуулж байна–12 -ийн 18 үр дүн

Дээд зэрэглэлийн хурлын өрөөнд ашигладаг жижиг пикселийн давтамжтай LED дэлгэц, нэвтрүүлэг, ТВ станц, удирдлагын өрөө, гэх мэт. 4K-г зөвшөөрнө үү, 2K нягтралтай LED дэлгэц таны нүдний өмнө байх болно,ямар ч өндөр эрэлт хэрэгцээтэй дэлгэц үзэгчдэд зориулсан хэт өндөр нарийвчлалтай.

Бидэнд WhatsApp