सबै देखाउँदै 12 परिणामहरू

आउटडोर भाडा LED स्क्रिनले आउटडोर चरण अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ. यो कन्सर्ट चरणको लागि प्रयोग गरिन्छ, विवाह चरण, P2.5 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P5.95 P8 र P10 आउटडोर नेतृत्व भिडियो शो देखि प्रकाश चरण

× Whatsapp