1 ပြသနေသည်–12 ၏ 13 ရလဒ်

အပြင်ဘက်တွင်ငှားရမ်းသော LED မျက်နှာပြင်သည်ပြင်ပစင်မြင့်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်. ဒါဟာဖျော်ဖြေပွဲဇာတ်စင်များအတွက်အသုံးပြုသည်, မင်္ဂလာဆောင်ဇာတ်စင်, P2.5 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P5.95 မှ P8 နှင့် P10 အပြင်ဘက် ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုပြပွဲများမှအလင်းတန်း

× ဘာလဲ